Jest to najbardziej innowacyjna i szybko rozwijająca się dziedzina stomatologii, zajmująca się uzupełnianiem braków zębowych. Implantologia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które marzą nie tylko o pięknym uśmiechu, ale też pragną zachować możliwość swobodnego funkcjonowania.

Leczenie bazuje na zjawisku osteointegracji, które polega na trwałym połączeniu pomiędzy powierzchnią implantu a kością pacjenta, które umożliwia odtworzenie brakujących korzeni zębów, a potem wykonanie ich odbudowy protetycznej. Dodatkowo implanty zębów stymulują kość. Tkanka kostna, w której powstała luka po usuniętych zębach, ma bowiem tendencję do zanikania.

Jakie są zalety implantów?

Implanty mogą być wykorzystywane zarówno jako filary do odbudowywania pojedynczych braków zębowych, odbudowy braku wielu zębów jak i dla podpory pod pełne protezy. 

Pozwalają przywrócić piękny uśmiech, są bezpieczne i trwałe, nie wymagają szlifowania sąsiednich, często zdrowych zębów, stymulują kość i chronią ją przed zanikiem, pozwalają stabilnie umocować pracę protetyczną.


Wszystko, co muisz wiedzić o implanatch

Jeśli potrzebujesz uzupełnić pojedynczego zęba?

Tradycyjne uzupełnienie wymaga oszlifowania zębów sąsiednich, aby stworzyć oparcie dla mostu. Niejednokrotnie są to zęby zdrowe. Pomiędzy odbudowę a dziąsło często mogą dostawać się resztki pokarmowe, a oczyszczanie tego miejsca może być utrudnione, przez co może dochodzić do stanów zapalnych dziąseł, cofanie się dziąseł a także powstawanie próchnicy zębów filarowych mostu. W rezultacie często dochodzi do niekorzystnego efektu kosmetycznego lub konieczności poprawy lub wykonania nowej pracy protetycznej.

W takim wypadku lekarz może wkręcić implant w kość w znieczuleniu miejscowym, a w ciągu kilku miesięcy implant zrośnie się z kością zastępując naturalny korzeń zęba. Brak zęba może być w tym czasie zamaskowany przez koronę tymczasową lub mikroprotezkę. Po tym czasie wykonuje się koronę ostateczną dobierając kolor i kształt nowego zęba i mocuje w odpowiedni sposób na wszczepionym implancie.

Aby stworzyć oparcie dla mostu lekarz musi oszlifować sąsiednie do luki zęby, co powoduje odwracalne ich zniszczenie. Sytuacja jest podobna, jak przy wykonywaniu odbudowy pojedynczego zęba. Czasem, gdy bezzębny fragment nie sąsiaduje z jednej strony z zachowanymi, problem staje się większy. W takim przypadku można wykonać protezę uzupełniającą, ale jest to praca ruchoma, którą należy zdejmować, oczyszczać poza jamą ustną. Niejednokrotnie również takie rozwiązanie nie jest możliwe z przyczyn anatomicznych. Dlatego wartym zastanowienia rozwiązaniem jest wszczepienie kilku implantów w miejsce utraconych zębów i po okresie potrzebnym na wgojenie się ich w kość, wykonanie pracy protetycznej mocowanej na stałe. Cały proces wygląda podobnie jak w przypadku utraty pojedynczego zęba.

Tradycyjna proteza osiadająca na dziąsłach nigdy nie zastąpi naturalnych zębów. Używanie protezy często wiąże się z wieloma uciążliwymi i krępującymi sytuacjami np. podczas mówienia lub jedzenia.
Wszczepienie implantów powoduje, że proteza staje się integralną częścią Twojej jamy ustnej. Zaopatrzenie w implanty sprawi, że jedzenie i uśmiechanie znowu stanie się przyjemnością. Cały proces leczenia obejmuje kilka wizyt w gabinecie dentystycznym. Lekarz wszczepia zazwyczaj cztery implanty w szczęce oraz przynajmniej dwa w żuchwie. Mogą być one zaopatrzone w specjalne metalowe rusztowanie, które sprawi, że będą stabilne i bezpieczne, a proteza będzie się dobrze trzymała podłoża. Można zastosować też inne rozwiązanie w postaci odpowiednich elementów mocujących protezę na pojedynczych implantach. W ciągu kilku miesięcy zrastają się z kością i stanowią substytut korzeni zębów utraconych, na których to będą wykonane protezy. Bezzębie w tym czasie będzie zaopatrzone w protezy tymczasowe.

Jest to bezpieczna, sprawdzona i potwierdzona naukowo metoda leczenia. Można powiedzieć, że implanty, jak w przypadku naturalnych zębów, służą nam dopóty, dopóki o nie dbamy. Od tego jak dobrze się dba o higienę jamy ustnej oraz od regularnych wizyt kontrolnych zależy to, czy będzie można cieszyć się długo swoimi implantami.

Należy pamiętać, że choroby przyzębia nie dotyczą jedynie własnych zębów, ale tych odbudowanych na implantach również. Czyli jeżeli straciłeś swoje zęby w wyniku zaniedbań higienicznych, teraz zmień nawyki i dbaj o swoje implanty i regularnie kontroluj ich stan u stomatologa. Palenie tytoniu jest czynnikiem sprzyjającym występowania chorób przyzębia, więc jeśli palisz, być może będziesz musiał jeszcze lepiej dbać o implanty.

Aby zapewnić pacjentowi jak największą pewność, że będą należycie funkcjonowały w jego jamie ustnej, odpowiednio planuje się i przeprowadza leczenie. Niestety zdarzają się pacjenci, którzy z przyczyn chorób ogólnoustrojowych lub miejscowych nie mogą być zaopatrzeni we wszczepy. Czasem podłoże protetyczne czyli kość musi być odpowiednio przygotowana np. gdy jest za mała szerokość lub wysokość kości. W bardziej złożonych przypadkach jest więcej czynników, które warunkują o powodzeniu leczenia. Natomiast generalnie stosunkowo rzadko zdarza się, aby implant się nie przyjął. Duże znaczenie już po etapie zaopatrzenia implantu/ów w odtworzonego zęba/y ma zachowanie należytej higieny oraz stosowanie się do harmonogramu wizyt kontrolnych.

Jeżeli jednakże implant się nie zintegruje z kością, to usuwa się go, często na tej samej wizycie umieszcza się kolejny lub, w zależności od sytuacji, czeka się na wygojenie kości albo wykonuje zabieg poprawiający stan kości i umieszcza się wszczep

Za każdym razem będziesz poinformowana/y przez lekarza jak przygotować się do zabiegu oraz jak postępować po nim. Jednakże jeżeli chcesz wiedzieć już, wyjaśniamy, że normalnym następstwem zabiegu jest obrzęk twarzy w okolicy pozabiegowej. Czasem mogą wystąpić drobne zasinienia, pęknięcia kącików ust, średnio lub nieznacznie nasilone dolegliwości bólowe.

Stosuj się do poniższych zaleceń dla zminimalizowania objawów:

  • przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami,
  • nie dotykaj operowanego miejsca językiem, palcem ani w inny sposób, nie manipuluj w tym miejscu,
  • zastosuj zimny (suchy) okład na twarzy przez pierwsze 2-3 godziny,
  • staraj się niewiele mówić prze pierwsze 2 doby staraj się nie spać na stronie, po której zakładano wszczepy,
  • po każdym posiłku przepłucz delikatnie jamę ustną letnią wodą, stosuj płukankę odkażającą zaleconą w gabinecienie, nie  stosuj nici i irygatorów przez dwa tygodnie,
  • przez pierwsze dwa dni staraj się jeść i pić chłodne rzeczy unikaj twardych i drażniących potraw do wygojenia,
  • bezpośrednio po zabiegu nie schylaj się, a wysiłku fizycznego (gł. podnoszenia ciężkich rzeczy) i forsownych ćwiczeń fizycznych unikaj nawet przez miesiąc,
  • nie stosować szczoteczki sonicznej przez okres około miesiąca.

Koszt zabiegu zależy od bardzo wielu czynników, w tym o stanu kości i liczby implantów planowanych do wszczepienia oraz rodzaju odbudowy protetycznej. Należy pamiętać, że jest to inwestycja na długie lata, a koszt zabiegu można rozłożyć na raty.